Salteños

Gauchos

En sydamerikansk gaucho är motsvarigheten till den i Europa mer kända nordamerikanska cowboyen. De är mycket skickliga ryttare som i huvudsak arbetar med boskap i stora öppna landskap. Uttrycket gaucho började användas under 1700-talet medan uttrycket cowboy inte blev vanligt för än cirka 1865 efter inbördeskriget i Nordamerika.
Nu i februari ledde jag en resa i provinsen Salta där jag fick tillfälle att fotografera några gauchos och chinas. Gauchokvinnorna kallas chinas (china i singular) vilket betyder kvinna eller hona på quechuaspråket.

Gauchos de Güemes

Medan man i Sverige i början av 1800-talet ersatte det gustavianska enväldet med en konstitutionell författning, krigade man för sin självständighet i Sydamerika. Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes Montero Goyechea y la Corte är fullständiga namnet på den argentinska militär som ledde en grupp av drygt sex tusen gauchos när de krigade mot spanjorerna i nordvästra Argentina. Minnet av dessa ”Gauchos de Güemes” lever vidare i provinsen Salta. Nutida gauchos klär sig ofta i typiska kläder med röda ponchos för att hedra sina förfäder.

Kvinnan som gaucho

Jämställdheten i yrkeslivet har tagit stora steg i Argentina de senaste årtiondena. Andelen kvinnor som arbetar som till exempel poliser är relativt stor. Vid festliga tillfällen ser man idag ofta även kvinnor som klär sig i gauchokläder, något jag inte såg under min uppväxttid i landet.

Nationell identitet

Argentina är ett relativt ungt land. Till skillnad från merparten av de europeiska länderna fostras därför argentinaren i den patriotiska skolan där nationell identitet anses vara mycket viktig. Denna nationalism genomsyrar samhället och framträder över allt. Ett exempel är parader där politiker, studenter med flaggor, kadetter, militärer och poliser visar upp sig på gatorna medan åskådare vinkar och klappar händer.

Skolan


”Viva la patria.”

Militären

Polisen

Offren


Far till en soldat som dött i Falklandskriget/Malvinaskriget. På hans medalj står det LA NACION ARGENTINA AL MUERTO EN COMBATE (Nationen Argentina till den som dött i strid).

Åskådarna och framtiden

Tillbakablick


Argentinsk gaucho fotograferad 1868 av Courret Hermanos Fotos, Lima, Peru. Bilden kan hämtas fritt från U.S. Library of Congress.


Jag som gaucho med min häst Gato när jag 1979 arbetade som förman på en jordnötsplantage i provinsen Salta, Argentina.

Mer information om mina resor som du kan följa med på finner du här: eldslandet.com