Stöd för bevarande av den andinska katten

Slutrapport om insamlade medel

2018 samlade jag in pengar för att rädda en unik koloni av albatrosser på en liten ö i Eldslandet, södra Chile. På ön finns minkar introducerade av människor och de dödar albatrossungarna. Pengarna användes för att köpa fällor som skulle utrota minkarna. Du kan läsa om insamlingen här:
Insamling för albatrosser
Första minkfällorna framme i Chile

I augusti 2020 rapporterade jag att fällorna vi köpt inte fungerade som det var tänkt. Dels var det svårt att få tag på rätt bete för minkfällorna. Dels visade det sig att även kondorer tar albatrossungar och då hjälper det inte att bekämpa minkar. Resten av de insamlade pengarna har därför istället använts för forskning om den andinska katten. Du kan läsa det inlägget här:
Albatrosspengar går till katt

Detta är en slutredovisning om vad pengarna använts till och hur naturvårdsarbetet går vidare.

Klicka här för att läsa detta inlägg >>